Veri Tabanında Binary Şeklinde Tutulan Dosyaları SSIS ile Toplu Dışarı Alma

Kullandığımız birçok uygulama üzerinde fotoğraf, ses, belge veya farklı doküman türlerine erişim sağlıyoruz. Örnek olarak doküman yönetim sisteminde bulunan dosyalar veri tabanında belirli formatta depolanıyor olabilir veya veri tabanında o … Read More