SQL Server Linux’da Kullanılmayan Özellik ve Servisler

“SQL Server on Linux sürümü” ilk 2017 sürümü ile birlikte duyurusu yayımlandı. Windows işletim sistemi üzerine kurabildiğimiz ve kullanabildiğimiz SQL Server’dan bazı farkları vardır. Bu yazımda bunları maddeler halinde detaylandıracağım.

Desteklenmeyen Özellikler Listesi

Data Governance

Microsoft Purview Integration: Verilerin keşfi ve sınıflandırılmasına, korunmasına, yönetilmesine yardımcı olabilecek kapsamlı bir çözüm seti sunan Purview desteklenmemektedir. Birçok veri kaynağından çalışabilen Purview’e SQL Server on Linux kaynak olarak verilememektedir. Desteklenen veri kaynakları için tıklayınız.

Database Engine

Merge Replication: SQL Server içerisinde yer alan veritabanının başka bir sunucuya kopyalanması işlemidir. Replikasyon türüne göre anlık yada Snapshot alınarak diğer bir sunucuya kopyalanabilir.

Stretch DB: Stretch veritabanı Microsoft Azure Cloud’a verilerimizi güvenli bir şekilde migrate etmek adına sorgularda ve uygulamalarda bir değişiklik gerçekleştirmeden gerçekleştirebilmenizi sağlayan bir özelliktir. Arşivleme amacı için kullanılabilir.

Distributed query with third-party connections: Distributed Query’ler Linked Server kaynaklı kullanıldığı için SQL Server harici linked server tanımlamanayacağından dolayı farklı kaynaklardan Distrubuted Query gerçekleştirilemez.

Linked servers to data sources other than SQL Server: SQL Server harici farklı bir veri kaynağı türünden linked server oluşturamazsınız.

Resim 1

System extended stored procedures(xp_cmdshell): xp_cmdshell, SQL Server içerisinden işletim sistemi Command Prompt(CMD)’a komut göndermeyi ve çalıştırmaya imkan sağlayan Extended Stored Procedure’dür.

FileTable: Windows işletim sistemi üzerinde depolanabilen dosyaların SQL Server’da depolanmasını ve yönetilmesini sağlayan bir özelliktir. Dosyalarınıza disk üzerinden direk erişebildiğiniz gibi SQL Server üzerinden kontrollerinizide gerçekleştirebilirsiniz.

FILESTREAM: Instance’ın BLOB (Binary Large OBject) verileri üzerinde çalışması için SQL Server içerisinde yer alan bir özelliktir. Dosyaları VARBINARY(Max) değişken türü ile tablo içerisine dahil edilmesiyle kullanılmaktadır. Filetable’dan farklı olarak direk dosyalarınıza erişemezsiniz.

CLR assemblies with the EXTERNAL_ACCESS or UNSAFE permission set: SQL Common Language Runtime (SQL CLR) .net framework platformu içerisinde geliştirilen kodların amacına yönelik SQL Server içerisinde çalışması kabiliyetidir.

Buffer Pool Extension: Yüksek hızda çalışabilen bir diske sahipseniz Buffer Pool süreçleri için belirtilen bir diskin kullanımı sağlanabilir. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Backup to URL – page blob: Sadece Shared Access Signature ile birlikte Azure Blob Storage’a URL backup alınabilir.

Resim 2

SQL Server Agent

Subsystems: CmdExec, PowerShell, Queue Reader, SSIS, SSAS, SSRS: SQL Sarver Agent içerisinde Job tanımlarkend Step kısmında başlıkta yer alan çözümler için step oluşturamazsınız.

Resim 3

Alerts: Monitroing amacı ile fazlaca kullanılan Alert’leri SQL Server içerisinde Agent içerisinde oluşturamazsınız.

Managed Backup: Managed Backup Microsoft Azure Blob Storage’a SQL Server yedeklerini almak sürecini zamanlar ve yönetir.

High Availability

Database mirroring: SQL Server’da Database Mirroring çözümü, veritabanı seviyesinde gerçekleştirilen Yüksek Erişilebilirlik çözümüdür.

Security

Extensible Key Management (EKM): Extensible Key Management (EKM) çözümü ile birlikte SQL Server’a veri şifrelemele yetenekleri kazandırılmış olur.

Windows integrated authentication for linked servers: “Be made using this security context” özelliği kullanarak linked server tanımlanamaz. Bu özellik Windows Authentication kullanıcısı ile kullanılmaktadır.

Windows integrated authentication for availability group (AG) endpoints: SQL Server AlwaysOn Avaibility gruplar içerisinde Windows Authantication kullanıcısı ile tanımlanmasına izin vermez.

Always Encrypted with secure enclaves: Always Encrypted, hassas verilerin gizliliğini kötü amaçlı yazılımlardan ve yüksek ayrıcalıklı “yetkiye” sahip kullanıcılardan korumak için kullanılan bir çözümdür.

TLS 1.3: İki sunucu arasındaki iletişimin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan gelişmiş bir ağ protokolüdür.

Services

SQL Server Browser:  SQL Server’ın kurulu olduğu işletim sisteminin bulunduğu ağda yüklenmiş SQL Server’lara erişimek için yardımcı bir servistir.

SQL Server R Services: SQL Server üzerinde R scriptlerini kullanılmasına izin veren servistir.

StreamInsight: Complex Event Processing (CEP) uygulamalarında kullanabileceğiniz yüksek verim gerektiren işlemlerde uygulamalarını hızlı bir şekilde çalıştırmanızı sağlar.

Analysis Services: Microsoft SQL Server ailesinde BI uygulamaları için veri madenciliği ve (OLAP) aracıdır.

Reporting Services: Birçok veri kaynağından veri alarak statik ve dinamik raporların oluşturulduğu servistir.

Data Quality Services: Tutarsız yada doğru olmayan verilerin tespit edilip temizlenmesini sağlayan servistir.

Master Data Services: Verilerin kalitesinin artırılmasında, tutarlılığının ve güvenilirliğinin artırılmasında kullanılan servistir.

Kaynaklar:

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-editions-and-components-2022?view=sql-server-ver16#unsupported-features-and-services

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir