SQL Server 2016 – SQL Server Telemetry \ CEIP Services

CEIP (Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı) eski zamanlardan kalma bir şeydir ve hemen hemen her tedarikçi ürün kullanım verilerini, karşılaştığı sorunları ve diğer bilgileri toplamak için yürütmektedir.

Her tedarikçinin ürün kullanım verilerini, karşılaştığı sorunları ve diğer bilgileri toplamak için yürüttüğü bir Müşteri Deneyimi Geliştirme ProgramıCEIP – vardır. Temel olarak çok bilinen ve kullanılan bir yöntemdir. SQL Server 2016 öncesinde CEIP’e katılıp katılmama durumunu kurulum aşamasında seçebiliyorken, veri ve veri yönetiminin daha önemli bir hal alması ile birlikte SQL Server 2016 sonrasında CEIP’e varsayılan olarak katılıyorsunuz ve eğer ki sunucunuz internet ortamına erişebiliyor ise burada toplanan veriler CEIP vasıtası ile geliştirici ekibe iletiyor.

Bu arada CEIP olayından bahsederken bunun kötü bir durum olmadığı konusunda da bilgi vermek isterim. Aşağıda belirtiğim işlemlerin gelişmesinde ve gelecekteki gelişmeler üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarmak için “yararlı” veri toplama yeteneğini Microsoft’a kazandıracağı kesindir.

 • Olay Yönetimi
 • Uyarı yönetimi (proaktif yaklaşım)
 • Botlar aracılığıyla otomatik yönetim (uyarılara dayalı)
 • Makine öğrenimi / veri bilimi
 • Maksimum müşteriye fayda sağlayabilecek potansiyel yeni özellikleri araştırmak

Microsoft CEIP olayını geliştirdiği birden fazla ürün için farklı farklı devreye almakta ve kullanmaktadır. Eğer ki CEIP’den vazgeçmek ve bunu devre dışı bırakmak isterseniz aşağıdaki powershell betiğini çalıştırabilirsiniz.

Get-Service | 
  Where-Object { $_.Name -like '*telemetry*' -or $_.DisplayName -like '*CEIP*' } | 
  ForEach-Object { 
    $servicename = $_.Name; 
    $displayname = $_.DisplayName; 
    Set-Service -Name $servicename -StartupType Disabled 
    $serviceinfo = Get-Service -Name $servicename 
    $startup = $serviceinfo.StartType
    Write-Host "$servicename : $startup : $displayname"; 
  }

Set-Location "HKLM:\"
$sqlentries = @( "\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\", "\Software\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Server\" ) 
Get-ChildItem -Path $sqlentries -Recurse |
  ForEach-Object {
    $keypath = $_.Name
    (Get-ItemProperty -Path $keypath).PSObject.Properties |
       Where-Object { $_.Name -eq "CustomerFeedback" -or $_.Name -eq "EnableErrorReporting" } |
       ForEach-Object {
        $itemporpertyname = $_.Name
        $olditemporpertyvalue = Get-ItemPropertyValue -Path $keypath -Name $itemporpertyname
        Set-ItemProperty -Path $keypath -Name $itemporpertyname -Value 0
        $newitemporpertyvalue = Get-ItemPropertyValue -Path $keypath -Name $itemporpertyname
        Write-Host "$keypath.$itemporpertyname = $olditemporpertyvalue --> $newitemporpertyvalue" 
       }
  }

Yukarıdaki betik ile gerçekleştirilen işlemi eğer ki manuel gerçekleştirmek isterseniz ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Öncelikli olarak services.msc de gördüğünüz CEIP geçen servisleri durdurun. Daha sonra kurulu olan SQL Server özelliklerine bağlı olarak regedit üzerinden aşağıdaki kayıtları değiştirilmesini sağlayın.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\130\CustomerFeedback=0HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\130\EnableErrorReporting=0HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS13.TESTINSTANCE\CPE\CustomerFeedback=0HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS13.TESTINSTANCE\CPE\EnableErrorReporting=0HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSRS13.TESTINSTANCE\CPE\CustomerFeedback=0HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSRS13.TESTINSTANCE\CPE\EnableErrorReporting=0HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL13.TESTINSTANCE\CPE\CustomerFeedback=0HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL13.TESTINSTANCE\CPE\EnableErrorReporting=0HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Server\130\CustomerFeedback=0HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Server\130\EnableErrorReporting=0

Bir sonra ki yazıda görüşmek üzere.

One thought on “SQL Server 2016 – SQL Server Telemetry \ CEIP Services

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir