SQL Nedir?

SQL kelime olarak açılımı Structured Query Language olarak geçmektedir. Türkçe karşılığı olarak Yapılandırılmış Sorgulama Dili diyebiliriz. SQL ilişkisel veri tabanı sistemlerini yönetmek, ayar & konfigurasyonları tanımlamak için kullanılır. 1986 yılında Amerikan Ulusal Standartları Enstitüsü (ANSI) çalışmalarına başlamış SQL dilinin yapısını oluşturmak ve standartlarını oluşturmak için çalışmalarına başlamıştır.

Data Definiton Language – DDL

CREATE: Sql Server’da obje oluşturmak için kullanılan komuttur. Tablo, View, Stored Procedure ya da herhangi bir veri tabanı objesi oluşturmak için kullanılır.
ALTER: Mevcut olan herhangi bir objenin tanımını (ya da yapısını) değiştirmek için kullanılan komuttur. Ör: Tabloya yeni Column eklemek gibi..
DROP: Mevcut olan herhangi bir objeyi sistemden tamamen silmek için kullanılan komuttur.
TRUNCATE: Tablo içinde yer alan verileri tamamen silmek ve tabloda tanımlanmış bir Identity alanı varsa başlangıç değerine sıfırlamak için kullanılan komuttur.

Data Manipulation Language – DML

Insert: Tabloya yeni verileri eklemek için kullanılan komuttur.
Update: Tablo içerisinde yer alan veriler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılan komuttur. Güncelleme işlemi tek bir satır olabildiği gibi birden çok satırı da içerebilir.
Delete: Tablo içerisinde seçilen veriyi silme komutudur. Silme işlemi bir tek bir satır olabildiği gibi birden çok satırı da içerebilir.

Data Control Language – DCL

Grant: Kullanıcılara yetki vermek için kullanılan komuttur.
Revoke: Kullanıcılara verilen yetkileri geri almak için kullanılan komuttur.
Deny: İlgili kullanıcının erişimini engeller. Deny ile birlikte kullanıcı SQL Server’a bağlanamaz hale gelecektir. Bu komut çok karıştırılmakla birlikte verilen veya alınan yetkiler ile alakalı değildir. Kullanıcıyı pasife almak için kullanılmaktadır.

Tansaction Control Language – TCL

Rollback: Tablo ya da veri tabanında gerçekleştirilen işlem ya da işlemlerin geri alınmasını hiç gerçekleştirilmemiş gibi olmasını sağlar.
Commit: Tablo ya da veri tabanında gerçekleştirilen işlem ya da işlemlerin veri tabanda onaylanarak kalıcı hale gelmesini sağlayan komuttur.
Savepoint: Tablo ya da veri tabanında gerçekleştirilen işlem ya da işlemlerin parçalayarak belirli noktalara savepoint eklenmesi işlemidir.

Data Query Language – DQL

Select: Tablo yada View içerisinden veri çekmek için kullanılan komuttur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir