POSTGRESQL VERİ TİPLERİ NELERDİR?

Bir PostgreSQL veritabanında saklanabilecek ve işlenebilecek veri türünün yanı sıra bu tür veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemlerin türünün belirtilmesi gerekir. Bu amaca, integer veri tipi , floating point veri tipi, string veri tipi, boolean veri tipi vb. dahil olmak üzere PostgreSQL veritabanı tarafından desteklenen çeşitli veri tipleri tarafından hizmet edilir. PostgreSQL, çeşitli kategorilere ayrılmış standart SQL veri türlerinin çoğunu destekler.

Numeric Veri Tipi:

PostgreSQL’in desteklediği başlıca dokuz sayısal veri türü vardır.Aşağıdaki tabloyu inceleyelim:

Veri TipiAralık(Range)Depolama BoyutuAçıklama
INTEGER-2147483648 to 2147483647 (signed)
0 to 4294967295 (unsigned)
4 BytesNormal boyutlu tamsayı değeri.
SMALLINT
-32768 to 32767 (signed)
0 to 65535 (unsigned)
2 Bytes
Küçük tamsayı değeri.

BIGINT-9223372036854775808 to 9223372036854775807 (signed)
0 to 18446744073709551615 (unsigned)
8 Bytes
Büyük tamsayı değeri.

DOUBLE
PRECISION
15 Decimal digits precision.8 Bytes
variable-precision, inexact

DECIMAL131072 before decimal; 16383 after decimalvariableuser-specified precision, exact
NUMERIC131072 before decimal; 16383 after decimalvariableUser Specified precision fixed point number.
REAL6 Decimal digits precision.4 BytesVariable precision floating point number.
SERIAL1 to 21474836474 BytesAuto Incrementing Integer
BIGSERIAL1 to 9223372036854775807

8 Bytes
Large Auto Incrementing Integer

Tarih ve Saat Veri Türleri:

PostgreSQL’in desteklediği başlıca beş tarih ve saat veri türü vardır. Bunlar aşağıda listelenmiştir:

Veri TipiSizeAralık(Range)ÇözünürlükAçıklama
TIMESTAMP [ (p) ] [ without time zone ]8 Bytes4713 BC to 294276 AD1 microsecond / 14 digitsHem tarih hem de saat
TIMESTAMP [ (p) ] [with time zone]8 Bytes4713 BC to 294276 AD1 microsecond / 14 digitsHem tarih hem de saat
DATE4 Bytes4713 BC to 5874897 AD1 dayDate (no time of day)
TIME [ (p) ] [ without time zone ]8 Bytes00:00:00 to 24:00:001 microsecond / 14 digitsTarih (günün saati yok)
TIME [ (p) ] [with time zone]12 Bytes00:00:00+1459 to 24:00:00-14591 microsecond / 14 digitsTarih (günün saati yok)
INTERVAL [ fields ] [ (p) ]12 Bytes-178000000 years to 178000000 years1 microsecond / 14 digitsZaman aralığı

String Veri Türleri:

PostgreSQL’in desteklediği temel olarak beş string veri türü vardır. Bunlar aşağıda listelenmiştir:

Veri TipiMaximum SizeAçıklama
CHAR(size)255 charactersBurada, boyut depolanacak karakter sayısına eşittir. Eşit boyutlu karakterlerin sağında boşluk sabit uzunluklu dizeler için kullanılır.
VARCHAR(size)255 charactersBurada, boyut depolanacak karakter sayısına eşittir. Değişken uzunluktaki dizeler için kullanılır.
TEXT(size)65,535 charactersBurada, boyut depolanacak karakter sayısına eşittir.
CHARACTER(size)255 charactersBurada, boyut depolanacak karakter sayısına eşittir. Eşit boyutlu karakterlerin sağında boşluk sabit uzunluklu dizeler için kullanılır.
CHARACTER VARYING(size)255 charactersBurada, boyut depolanacak karakter sayısına eşittir. Değişken uzunluktaki dizeler için kullanılır.

Boolean Veri Tipi :

PostgreSQL’in desteklediği temel olarak bir boolean veri türü vardır.

Veri TipiSizeAçıklama
BOOLEAN1 ByteTrue ya da False durumunu gösterir.

Monetary Veri Tipi:

PostgreSQL’in desteklediği temel olarak bir monetary veri türü vardır.

Veri TipiSizeAralık(Range)Açıklama
MONEY8 Bytes-92233720368547758.08 to +92233720368547758.07Para birimi tutarını belirtir.

PostgreSQL veri tiplerini incelemiş olduk. Tablo oluştururuken verileriniz için en doğru veri tipini seçmenize yardımcı olacaktır.

Referanslar

https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-numeric.html

https://w3.gazi.edu.tr/~ertan/sql/c0801.htm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir