Windows Azure Veri Yönetimi

Uygulamalar veriye ihtiyaç duyar ve farklı türde uygulamalar farklı türde veri gerektirir. Bu yüzden Windows Azure verilerin depolanması ve yönetilmesine yönelik farklı yöntemlere sahiptir.

Windows Azure Virtual Machines ile oluşturulan bir VM içerisinde SQL Server veya diğer bir DBMS (Database Management System )’nin  çalıştırılması ( MongoDB,Cassandra ve NoSQL gibi ).Kendi  veri  tabanı  sisteminizi  çalıştırmak  son  derece  kolaydır  (kendi  veri   merkezlerinizin  yerine  geçer)  fakat  DBMS’nin  yönetimini  yapmanız  gerekir.  Bunu  daha  da   kolay  bir  hale  getirmek  için  Windows  Azure  yönetim  işinin  büyük  ölçüde  sizin  adınıza   yapıldığı  üç  farklı  veri  yönetimi  seçeneği  sunar.

veriyönetimi3

 

Bu üç seçenekten her biri farklı bir ihtiyacı karşılar:

1) ilişkisel  depolama

2) Potansiyel  olarak   büyük  miktarlarda  basit  olarak  yazılmış  verilere  hızlı  erişim

3) Yapılandırılmamış  ikili   depolama.

Üç  durumda da veriler, yüksek kullanılabilirlik sağlamak için otomatik olarak Windows Azure veri merkezinde  yer  alan  üç  farklı  bilgisayarda  çoğaltılır.  Üç  seçenekten  her   birinin  Windows  Azure  uygulamaları  tarafından  veya  kurum  içi  veri  merkeziniz,  dizüstü   bilgisayarınız  veya  telefonunuz  gibi  başka  yerlerde  çalışan  uygulamalar  tarafından  erişilebilir   olduğunu  belirtmekte  fayda  vardır.  Ve  nasıl  uygularsanız  uygulayın  Windows  Azure  veri   yönetimi  hizmetlerine  kullanıma  göre  ücret  ödersiniz.  Ödeyeceğiniz  ücrette  depolanan   veriler  için  gigabayt  başına  aylık  ödeme  de  bulunur.

SQL  Database

Windows Azure ilişkisel depolama için SQL Database‘i sağlar. Eski  adı  SQL  Azure  olan  SQL   Database  bir  ilişkisel  veri  tabanı  yönetim  sistemi  için  gereken  tüm  önemli  özellikleri  sunar.   Buna  atomik  işlemlerverilere  birden  çok  kullanıcı  tarafından  eş  zamanlı  erişim  ve  veri   bütünlüğüANSI  SQL  sorguları  ve  bilinen  bir  programlama  aracı  da  dahildir.  SQL  Server  gibi, SQL  Database’e  de  Entity  Framework,  ADO.NET,  JDBC  ve  diğer  bilinen  veri  erişimi   teknolojileri  ile  erişilebilir.  Ayrıca  T­‐SQL  dilinin  büyük  bir  kısmı  ve  SQL  Server  Management   Studio  gibi  SQL  Server  araçları  da  desteklenir.  SQL  Server  (veya  bir  başka  ilişkisel  veri  tabanı)   kullanımını  bilen  herhangi  birisi  için  SQL  Database’in  de  kullanımı  basittir.

Fakat  SQL  Database  sadece  bulut  içerisindeki  bir  DBMS  değil  bir  PaaS  hizmetidir.  Halen  daha   verilerinizi  ve  verilerinize  kimin  eriştiğini  siz  kontrol  edersiniz  fakat  SQL  Database,  donanım   altyapısını  yönetmek  ve  veri  tabanını  ve  işletim  sistemini  güncel  tutmak  gibi  yönetim  işlerinin   büyük  kısmını  sizin  adınıza  yapar.  SQL  Database  ayrıca  verileri  birden  çok  sunucuya  dağıtan federasyon  seçeneği  de  sunmaktadır.  Bu  seçenek  çok  büyük  verilerle  çalışan  veya  daha  iyi   performans  için  veriye  erişim  taleplerini  birden  çok  sunucu  arasında  dağıtması  gereken   uygulamalar  için  yararlıdır.

Bulut  dışında  çalışan  uygulamalar  da  bu  hizmeti  kullanabilir  fakat  bu  konuyla  ilişkili   daha  birçok  senaryo  vardır.  Örneğin  SQL  Database  üzerinde  saklanan  verilere  masaüstü,   dizüstü,  tablet  bilgisayarlar  ve  telefon  gibi  farklı  istemci  sistemlerinden  erişilebilir.  Çoğaltma   sayesinde  dahili  olarak  yüksek  kullanılabilirlik  sağladığı  için  SQL  Database  aksama  sürelerini   azaltmaya  da  yardımcı  olur.

Tables

Diyelim  ki,  yazılı  verilere  hızlı  erişim  gerektiren  bir  Windows  Azure  uygulaması  oluşturmak   istiyorsunuz  ve  diyelim  ki  bu  veriler  büyük  boyutlarda  fakat  bu  veriler  üzerinde  karmaşık  SQL   sorgularının  yapılması  gerekmiyor.  Örneğin  her  bir  kullanıcının  müşteri  profili  bilgilerini   saklayacak  bir  tüketici  uygulaması  hazırladığınızı  varsayalım.  Uygulamanız  çok  popüler  olacak   bu  yüzden  büyük  ölçekte  veriye  izin  vermeniz  gerekecek  fakat  bu  veriler  saklamakta  ve  basit   yöntemlerle  geri  çağırtmaktan  daha  fazla  bir  şey  yapmayacaksınız.  Bu  da  tam  Windows  Azure   Tables’ın  kullanılabileceği  bir  alandır.
İsmi  sizi  şaşırtmasın  bu  teknoloji  ilişkisel  depolama  sunmuyor.  (aslında  anahtar/değer   depolama  olarak  adlandırılan  bir  NoSQL  yaklaşımıdır).  Buna  karşın  Windows  Azure  Tables,  dize,   bilgi  ve  tarihler  gibi  bir  uygulamanın  çeşitli  türlerdeki  özellikleri  saklamasına  izin  veriyor.   Uygulama  da  grupla  ilişkili  özgün  bir  anahtar  sunarak  o  grubun  özelliklerini  elde  edebiliyor.   Birleştirme  gibi  karmaşık  işlemler  desteklenmese  de  tablolar  yazılı  verilere  hızlı  erişim   sağlıyor.  Aynı  zamanda  son  derece  ölçeklendirilebilirdir  ve  tek  bir  tablo  bir  terabayt  kadar   veriyi  tutabiliyor.  Basitliğine  ilave  olarak  tabloların  kullanımı  SQL  Database’in  ilişkisel   depolamasını  kullanmaktan  daha  da  ucuz.

Bloblar

Veri  yönetimi  için  üçüncü  seçenek  yapılandırılmamış  ikili  verilerin  depolanması  için   tasarlanmış  olan  Windows  Azure  Blobs’tur.  Tables  gibi  Blobs  da  pahalı  olmayan  depolama   sağlar  ve  tek  bir  blob  bir  terabayt  büyüklüğünde  olabilir.  Örneğin  videolar  veya  yedekleme  verileri  veya  diğer  ikili  bilgileri  saklayan  bir  uygulama  basit  ve  ucuz  depolama  için  Blobs’u   kullanabilir.  Windows  Azure  uygulamaları  ayrıca  Windows  Azure  sürücülerini  de  kullanabilir   ve  bu  sayede  Blobs  bir  Windows  Azure  örneği  üzerine  takılmış  olan  Windows  dosya  sistemi   için  kalıcı  depolama  sağlar.  Uygulama  sıradan  Windows  belgelerini  görür  fakat  içerikleri   gerçekte  bir  blob  içerisinde  saklanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir