Bulut Bilişimi Benimsemeli miyiz ?

Bulut Benimseme Çerçevesi bir süreçtir. Çoğu Cloud Service Provider’lar kendi Bulut Bilişim süreçleri mevcuttur. Biz bu makalemizde Microsoft Azure Adoption sürecini detaylandırıyor olacağız. O halde hemen başlayalım :

Cloud Adoption Framework yani “ Bulut Benimseme Çerçevesi “ olarak anılmaktadır. Cloud Adoption , En iyi uygulamaların , araçların bir koleksiyonudur diyebiliriz. Yönetim ve Yönetişim anlamında Cloud Dağıtımı için en iyi uygulamalara sahiptir. Ayrıca Strateji , Planlama , İş yükü keşfi , önceliklendirme , Değerlendirme , Planlama , Dağıtım gibi kavramlar bulut benimsemenize olanak sağlayan unsurlardır.

Burada bir çok kavramdan bahsettik. O halde şöyle diyebiliriz. Cloud Adoption Framework , Canlı ve güncel bir kavramdır diyebiliriz.

Buraya kadar tamamız Peki , Cloud Adoption Framework kavramı niçin oluşturuldu ?

Her Cloud Adoption süreci farklı olsa da , her süreç arasında çoğu durumlar benzerlik göstermektedir. Cloud Adoption ile alakalı bir çok bilgi ve belge birçok mecrada mevcuttur.

 • Kanıtlanmış ve Tutarlı bilgileri barındıran bir metodoloji sağlanarak Kullanıcılara veya Kurumlara Bulut teknolojilerini benimsetmek için rehberlik amacı taşıyan Cloud Adoption Framework oluşturma işlemleri sağlanmıştır.
 • İş Stratejilerini , Kültürü ve iş sonuçlarına ulaşmak için teknik gereksinimler için oluşturma işlemleri sağlanmıştır.
 • Bulut Teknolojileri için Planlama ve Dağıtıma yardımcı olacak ve Rehberlik edecek Araçlar ve Teknik ortam sağlamak için oluşturma işlemleri sağlanmıştır.

Cloud Adoption Framework kimleri ilgilendirmektedir ?

Organizasyon ortamınız için ve birçok farklı rol için Çok yararlı bir kavram olduğunu anladık . Ayrıca  ; Business Leaders’ler , Karar vericilerde dahildir. Dahası var Finans içinde de var. Finans Liderleri ve Finans Operasyon ekibi içeriğini kapsayabilmektedir. Ve Vazgeçilmez olarak , Bilgi Teknolojileri ekibi ; Operasyon , Güvenlik , Uyumluluk , Yönetişimi içermektedir. Fakat burada değinmem gereken küçük bir nokta var : Cloud Adoption Framework içeriğinin çoğu Cloud Archtitecture yani Bulut Mimarlarına yöneliktir ve Asıl muhatap ve işi yapan onlardır ve ilgili insanları bir araya toplayacak ve çerçeveyi organize işlemlerini de onlar ilerletmektedir ve son aşama olarak tüm bu birimlerden sonra karar verici olarak onlar karar vermektedir.

Organizasyonunuzdaki diğer çalışanlar içinde faydalı olabilir. Örnek olarak Govarnance yani Yönetişim bölümü , Bilgi Teknolojileri Operasyon , bt Güvenlik tarafı için faydalı olabilir.

Buraya kadar tamamız Peki , Cloud Adoption Framework kavramı nasıl oluşturuldu ?

Aylardan Kasım yıllardan 2019 Microsoft , Cloud Adoption Framework çerçevesinin ilk sürümünü yayınladı. Bunun içeriğinde Öğrenme ve Best Pratices bilgiler mevcuttur.

Ve yıl olarak 2020 yılına geldiğimizde Microsoft tarafından , Geçiş senaryoları ekli olarak ve birçok best practices uygulamalar , Çeşitli eklemeler ve iyileştirimelere imza attı.

Ve Yıl olarak 2021 yılında ve günümüzde  , Framework gelişmeye devam etmektedir.

Github üzerinden  Feedback olarak , Cloud Adoption Framework’e sizde katkıda bulunabiliyorsunuz. Yeni Servisler kullanıma sunuldukça ve organizasyonlar gelişim sağladıkça Cloud Adoption Framework bu amaçlarla ve hedeflerle birlikte gelişecektir ve gelişmektedir.

Cloud Adoption Framework bir hedef değil , Bir süreçtir.  Bulutu Benimsemeye başlama biçiminiz büyük ihtimalle sizin istediğiniz gibi olmayacaktır. İhtiyaçlarınız değişime uğrayacak ve bunun yanında Stratejiniz veya planlarınız onlarla birlikte değişecek diyebiliriz.

Cloud Adoption Framework sürecine istediğiniz yerden başlayabilirsiniz . Bulut Benimseme sürecinizi  Cloud Journey Tracker gibi değerlendirme veya Stratejik Geçiş ve Hazırlık aracını kullanabilirsiniz.

Cloud Adoption Framework projenizi yeni sonlandırmış olabilirsiniz. Yenilik yapmaya hazırsınız veya Daha fazla hizmeti Cloud’a taşımak istiyorsanız , Yeniden başlayabilir veya akabinde başka bir Cloud Adoption Framework yürütebilirsiniz.

Cloud Adoption Framework Metodolojilerinin Keşif Süreci nasıl ilerlemektedir ve Neleri Kapsamaktadır ?

Her organizasyonun kendine özgü süreci olsa da Cloud Adoption Framework sürecinin 4 temel aşaması mevcuttur ve bu çoğu organizasyon için geçerlidir. Haydi şimdi bu 4 temel aşamayı sıralayarak açıklayalım :

 1. Strateji aşaması ; Cloud Adoption ve ne gibi sonuçlar ile karşılaşılacağımız iş süreçlerini anlamlandırdığımız yer burasıdır.
 2. Plan aşaması ; iş süreçlerine yönelik eyleme geçireceğiniz ve Strateji aşamasında bahsetmiş olduğumuz planlanlamayı burada hazırlarsınız .
 3. Hazırlık aşaması ; İş süreçlerini burada hazırlarsınız .
 4. Benimseme Aşaması ; Bulut iş yüklerinizi dağıtarak , İstediğiniz değişiklikleri uygulayacağınız yerdir ve bunu mevcut iş yüklerinizi cloud’a geçirerek yapabilirsiniz.

Ve son olarak 2 aşama daha eklersek , Bu aşamalar Planla , Hazırla ve Kabul Et aşamalarıyla birlikte çalışmaktadır. Bunlardan ilki yönetme aşamasıdır. Yani Mevcut On-premise ortamınızı burada gözden geçireceksiniz. Bir anlama ; Bilgi Tekonolojileri Politikaları ve Bir Govarnance yani yönetişim planı tanımlarsınız ve ardından zaman geçtikçe işlerinizle alakalı risklerinizi masaya yatırarak , değişikliklerinizi uygulayabilirsiniz. İş öncelikleri ve süreçleri zaman geçtikçe değişmekte ve potansiyel olarak yeni riskler ortaya çıkacaktır. Son aşama olarak Yönetim aşamasıdır. Yöneteceğiniz veya optimize edeceğiniz yer burasıdır. Hedeflerinize ulaşmak için bulut ortamlarınız ve beklediğiniz iş sonuçlarına bu aşamada ulaşırsınız.

Örnek olarak Bir organizasyon söz konusu olduğunda politikaları yöneterek ve uyumlu kalarak sanayi düzenlemelerine ve yönetimine focuslanabilinmektedir.

Saymış olduğumuz aşamalar , Belirli bir yöne odaklanmaktadır. Cloud sürecinin ve her organizasyonun bunları ayrı ayrı olarak masaya yatırmaktadır.

Cloud Adoption hangi senaryolar ilerlemektedir ?

 • Hybrid ve Çoklu Cloud Benimseme Senaryosu
 • Masaüstü Sanallaştırma Senaryosu
 • Modern ve Gelişmiş Uygulama Platform Senaryosu
 • SAP Adaptasyon Senaryosu

Bu senaryoları Microsoft desteklemektedir. Microsoft , Best Practices süreç ilerletir , Dahili rehberlik sağlar.

Cloud Adoption Sürecinde , Adım adım ve tamamlamanız gereken eylemlerini her aşamada detaylandırma imkanı bulursunuz. Bu sürecin amacı , Adoption süreçlerini hızlandırmaktadır.

Cloud Adoption Framework bir parçası olarak sağlanan 3 temel süreç mevcuttur :

 • Organizasyonunuzda bulunan var olan iş yüklerinizi Cloud’a taşımaya focuslanmak.
 • Cloud ortamında organizasyonunuz için yeni ürünler oluşturmak ve devreye almak.
 • Cloud Adoption için Ortam , Planlama ve Konfigürasyon engellerini yok etmek.

Makalemi zaman ayırıp okuduğunuz için çok teşekkür ederim. Diğer makalelerimde görüşmek üzere.

Faydalı olması Dileğiyle.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir