AWS & Microsoft Azure

AWS ve Azure Servisleri Karşılaştırması

Microsoft’un sitesinde yer alan bu yazıyı Türkçe’ye kazandırmak adına çeviri yapılmıştır.

Bu makalede Microsoft Azure hizmetleriyle Amazon Web Services (AWS) hizmetlerinin karşılaştırmasını yapacağız. İsterseniz Azure ve AWS bulutlarını aynı anda kullanan bir çözüm planlıyor olun veya Azure’a geçiş yapmayı planlıyor olun, bu yazıda Azure ve AWS hizmetlerinini bütün kategorilerde IT özelliklerini karşılaştırabilirsiniz.

Bu yazıda, aşağı yukarı aynı olan hizmetler karşılaştırılmıştır. Hizmetlerin hepsi listeye eklenmediği gibi özelliği eşleşen her hizmet de listeye eklenmediğini bildirmek isteriz.

Multicloud Çözümler için Azure ve AWS

Önde gelen genel bulut platformları olan Azure ve AWS’nin her biri, küresel kapsama alanına sahip geniş ve derin bir yetenek grubu sunmaktadır. Birçok kuruluş, her iki platformu da daha fazla seçenek kazanmak ve esneklik sağlamak için kullanmayı, aynı zamanda risk ve bağımlılıklarını da çok bulutlu bir yapıya yaymayı tercih etmektedir. Danışmanlık şirketleri ve yazılım satıcıları da Azure ve AWS hizmetlerini geliştirebilir ve kullanabilirler çünkü bu platformlar bulut piyasası talebinin çoğunu temsil etmektedir.

AWS kullanıcıları için hazırlanan Azure hizmetlerine genel bakış yazısına göz atabilirsiniz: Introduction to Azure for AWS professionals.

Marketplace

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
AWS Marketplace Azure Marketplace Tekli veya çoklu sanal makine çözümleri de dahil olmak üzere dağıtımı kolay ve otomatik olarak yapılandırılan üçüncü taraf uygulamaları.

AI ve Makine Öğrenimi

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
SageMaker Azure Machine Learning Makine öğrenimi modellerini eğitmek, dağıtmak, otomatikleştirmek ve yönetmek için kullanılan bulut hizmeti.
SageMaker Azure Machine Learning Studio (classic) Verileriniz üzerinde tahmini analitik çözümleri oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için ortak çalışan, sürükleyip bırakma aracı.
Alexa Skills Kit Microsoft Bot Framework Metin/SMS, Skype, Teams, Slack, Office 365 mail, Twitter ve diğer popüler hizmetleri kullanarak kullanıcılarınızla etkileşime giren akıllı botlar oluşturun ve bağlayın.
Amazon Lex Speech Services Konuşmayı metne dönüştürme, amacı anlama ve doğal duyarlılık için metni tekrar konuşmaya dönüştürme yeteneğine sahip API.
Amazon Lex Language Understanding (LUIS) Uygulamalarınızın, kullanıcıların yazdığı komutların içeriğini anlayabilmelerini sağlar.
Amazon Polly,
Amazon Transcribe
Speech Services Hem Speech-to-Text hem de Text into Speech özelliklerini etkinleştirir.
Amazon Rekognition Cognitive Services Bilgisayarlı Görü: Görsel verileri sınıflandırmak ve işlemek için görüntülerden bilgi sağlar.
Yüz: Fotoğraflardaki yüzleri algılar, tanımlar ve analiz eder.
Duygular: Görüntülerdeki duyguları tanımlar ve analiz eder.
Alexa Skills Kit Azure Virtual Assistant Virtual Assistant Template (Sanal Asistan Şablonu), konuşma deneyimlerini geliştirerek tespit ettiğimiz best practice’leri bir araya getirir ve Bot Framework geliştiricileri için son derece faydalı bulduğumuz bileşenlerin entegrasyonunu otomatikleştirir.

Büyük Veri ve Analiz

Data warehouse

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Redshift Azure Synapse Analytics Petabaytlarca veriler için yazılan karmaşık sorguları hızla çalıştırmak için Massively Parallel Processing (MPP) özelliğini kullanan Cloud-based Enterprise Data Warehouse(EDW) ( Bulut Tabanlı Kurumsal Veri Ambarı ) özelliği.

Büyük veri işleme

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
EMR Azure Databricks Apache Spark tabanlı analiz platformu.
EMR HDInsight Yönetilen Hadoop servisi. Azure’da Hadoop cluster’larınızı dağıtın ve yönetin.

Data orchestration / ETL

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Data Pipeline,
AWS Glue
Data Factory Verileri belirli aralıklarla işleyerek farklı bilgi işlem ve depolama hizmetleri arasında ve şirket için veri kaynakları arasında taşır. Bir veri hattı oluşturun, işleminizi zamanlayın, düzenleyin ve yönetin.
AWS Glue Data Catalog Kurumsal veri kaynaklarını hedefleyen kayıt sistemi ve keşif sistemi olarak hizmet veren tamamen yönetilen bir hizmet.

Analitik ve görselleştirme

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Kinesis Analytics Stream Analytics

Data Lake Analytics

Data Lake Store
Büyük miktardaki veriyi veya birçok kaynaktan gelen verileri analiz eden depolama ve analiz platformları.
QuickSight Power BI Görselleştirme oluşturabilen, geçici analizler yapan ve verilerden iş anlayışı geliştirebilen iş zekası araçları.
CloudSearch Azure Search Tam metin araması, arama sonuçlarının analizi ve özellikleri sunar.
Amazon Athena Azure Data Lake Analytics Veritabanlarını analiz etmek için standart SQL kullanan serverless ve etkileşimli sorgu hizmeti sağlar.

Compute

Sanal Sunucular

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Elastic Compute Cloud (EC2) Instances Azure Virtual Machines Sanal sunucular, işletim sistemi ve sunucu yazılımlarının dağıtım, yönetim ve bakımını sağlar. Instance türlerinde CPU/RAM kombinasyonları sağlanmaktadır. Boyutları değiştirebilme esnekliği ile kullanıcılar, kullandıkları kadar ödeme yaparlar.
AWS Batch Azure Batch Büyük ölçekli, paralel ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarını bulut üzerinde verimli bir şekilde çalıştırın.
AWS Auto Scaling Virtual Machine Scale Sets VM instance sayısını otomatik olarak değiştirmenizi sağlar. Birkaç metrik ve eşik değeri tanımlayarak platformun otomatik instance işlemini ayarlayabilirsiniz.
VMware Cloud on AWS Azure VMware by CloudSimple CloudSimple tarafından geliştirilen Azure VMware Solution ile VMware tabanlı kurumsal iş yüklerinizi Azure’a yeniden taşıyın ve genişletin. Ağ, güvenlik ve veri koruma ilkelerini bozmadan Azure’daki iş yüklerini halihazırda yönetmeyi bildiğiniz şekliyle VMware araçlarını kullanmaya devam edin.

Containers and container orchestrators

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Elastic Container Service (ECS)

Fargate
Azure Container Instances Azure Container Instances, herhangi bir sanal makine veya herhangi daha üst düzey bir düzenleme hizmeti satın almak zorunda kalmadan Azure’da konteyner çalıştırmanın en hızlı ve en basit yoludur.
Elastic Container Registry Azure Container Registry Müşterilerin Docker imajlarını depolamalarını sağlar. Bütün konteyner dağıtım türlerini Azure’da oluşturmak için kullanılır.
Elastic Kubernetes Service (EKS) Azure Kubernetes Service (AKS) Kubernetes ile düzenlenmiş konteyner uygulamalarını dağıtmanızı sağlar. Otomatik upgrade’ler ve yerleşik operasyon konsolu ile monitoring ve cluster yönetimini sadeleştirin.
App Mesh Service Fabric Mesh Geliştiricilerin mikroservis uygulamalarını sanal makine, depolama veya ağ yönetimi işlemlerine girmeden dağıtımı gerçekleştirmelerini sağlayan tümüyle yönetilen bir hizmettir.

Serverless

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Lambda Azure Functions Sunucu konfigürasyonuna veya yönetimine gerek kalmadan olaylar ve zamanlamalara yanıt olarak sistemleri entegre edin ve backend süreçlerini çalıştırmaya başlayın.

Veri tabanı

Türü AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Relational database RDS SQL Database

Azure Database for MySQL

Azure Database for PostgreSQL
Esnekliğin, ölçeklendirmenin ve bakımın öncelikli olarak platform tarafından yönetildiği ilişkisel veritabanı hizmeti.
NoSQL/Document DynamoDB

SimpleDB

Amazon DocumentDB
Azure Cosmos DB Birden çok veri modelini yerel olarak destekleyen global olarak dağıtımlı, çok modelli veritabanı: anahtar/değer çifti, belge, grafik ve sütunlar halinde.
Caching ElastiCache Azure Cache for Redis Genellikle işlem dışı işleri bir veritabanından boşaltmak için kullanılan yüksek performanslı depolama sağlayan bellek tabanlı ve dağıtımlı önbellekleme hizmeti.
Database migration AWS Database Migration Service Azure Database Migration Service Veritabanı şemalarının ve verilerin bir veritabanı biçiminden buluttaki belirli bir veritabanı teknolojisine geçişini sağlayan hizmet.

 DevOps and application monitoring

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
CloudWatch,
AWS X-Ray
Azure Monitor Bulut ve şirket içi ortamlarınızdan telemetri toplamak, analiz etmek ve çıkan sonuca göre hareket etmek için kullanılan kapsamlı çözüm.
CodeDeploy

CodeCommit

CodePipeline
Azure DevOps Kod geliştirmede ortak çalışma sağlayan bulut hizmeti.
AWS Developer Tools Azure Developer Tools Çok platformlu ölçeklenebilir uygulamalar ve hizmetler oluşturmak, hata ayıklamak, dağıtmak, tanılamak ve yönetmek için araçların toplanması.
AWS CodeBuild Azure DevOps Sürekli entegrasyon ve konuşlandırmayı destekleyen tam yönetimli derleme hizmeti.
Command Line Interface Azure CLI

Azure PowerShell
Tüm bulut hizmetlerinde yerel REST API’nin üzerine inşa edilen çeşitli programlama diline özel wrapper’lar ile çözüm oluşturmanın daha kolay yollarını sunulmaktadır.
OpsWorks (Chef-based) Azure Automation Tüm şekil ve boyutlardaki uygulamaları yapılandırır, çalıştırır ve kaynak koleksiyonu oluşturur ve yönetimi için şablonlar sağlar.
CloudFormation Azure Resource Manager

VM extensions

Azure Automation
Kullanıcılara manuel, uzun süreli, hataya açık ve sık tekrarlanan BT görevlerini otomatikleştirmeleri için yol sağlar.

Internet of things (IoT)

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
AWS IoT Azure IoT Hub Milyarlarca IoT cihazıyla güvenli ve ölçekli bir şekilde çift yönlü iletişimi yönetmek için kullanılan bulut ağ geçidi.
AWS Greengrass Azure IoT Edge Şirket içi senaryolarda çalıştırmak için bulut zekasını doğrudan IoT cihazlarına dağıtın.
Kinesis Firehose,
Kinesis Streams
Event Hubs Verileri işlemek ve yönlendirmek amacıyla, genellikle aygıtlardan ve sensörlerden küçük veri girişlerini toplu olarak alınmasını sağlayan servisler.
AWS IoT Things Graph Azure Digital Twins Azure Digital Twins, kapsamlı fiziksel ortam modelleri oluşturmanıza yardımcı olan bir IoT hizmetidir. İnsanlar, yerler ve cihazlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri modellemek için uzamsal zeka grafikleri oluşturun. Birbirinden farklı sensörler yerine bir fiziksel ortamdan verileri sorgulayın.

Yönetim

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Trusted Advisor Azure Advisor Bulut kaynağı yapılandırması ve güvenliğinin analizini sağlar, böylece aboneler en iyi uygulamaları ve optimum yapılandırmaları kullandıklarından emin olabilirler.
AWS Usage and Billing Report Azure Billing API Zaman, kuruluş veya ürün kaynaklarına göre kaynak kullanımı için faturalandırma verilerini oluşturma, izleme, tahmin etme ve paylaşmaya yardımcı olan hizmetler.
AWS Management Console Azure portal Bulut kaynaklarını oluşturmayı, dağıtımını ve çalıştırılmasını kolaylaştıran birleşik bir yönetim konsolu.
AWS Application Discovery Service Azure Migrate Azure’a geçiş için şirket içi iş yüklerini değerlendirir, performansa dayalı boyutlandırma gerçekleştirir ve maliyet tahminleri sağlar.
Amazon EC2 Systems Manager Azure Monitor Bulut ve şirket içi ortamlarınızdan telemetri toplamak, analiz etmek ve bunlara göre hareket etmek için kapsamlı çözüm.
AWS Personal Health Dashboard Azure Resource Health Kaynakların sağlığı hakkında ayrıntılı bilgi ve kaynak sağlığını korumak için önerilen eylemler sağlar.

Messaging and eventing

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Simple Queue Service (SQS) Azure Queue Storage Ayrılmış uygulama bileşenleri arasında iletişim kurmak için yönetilen mesaj kuyruğu hizmeti sağlar.
Simple Queue Service (SQS) Service Bus Güvenilir mesaj kuyruğu ve dayanıklı publish/subscribe mesajlarını içeren bir dizi bulut tabanlı, mesaj odaklı ara yazılım katmanı teknolojisi sağlar.
Simple Notification Service Event Grid Bir publish/subscribe modeli kullanarak düzenli olay tüketimine olanak tanıyan tamamen yönetilen bir olay yönlendirme hizmeti.

Mobil hizmetler

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Mobile Hub App Center

Xamarin Apps
Mobil çözümlerin, kimlik yönetiminin, veri senkronizasyonunun ve cihazlar arasında depolama ve bildirimlerin hızlı geliştirilmesi için backend mobil hizmetleri sağlar.
Mobile SDK App Center Mobil cihazlar için hızlı bir şekilde platformlar arası ve native uygulamalar oluşturma teknolojisi sağlar.
Cognito App Center Mobil uygulamalar için kimlik doğrulama özellikleri sunar.
AWS Device Farm App Center Mobil uygulamaların test edilmesine yönelik hizmetler sunar.
Mobile Analytics App Center Bir mobil uygulamada hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen hata ayıklama ve analiz işlemleri için monitoring sağlar ve geri bildirim toplamayı destekler.

Ağ yapılandırması

Hizmet Alanı AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Cloud virtual networking Virtual Private Cloud (VPC) Virtual Network Bulutta yalıtılmış, özel bir ortam sağlar. Kullanıcılar, kendi IP adres aralıklarının seçimi, subnet’lerin oluşturulması ve route tablolarının ve ağ geçitlerinin yapılandırılması dahil olmak üzere sanal ağ ortamları üzerinde denetime sahiptir.
Cross-premises connectivity AWS VPN Gateway Azure VPN Gateway Azure sanal ağlarını diğer Azure sanal ağlarına veya müşteri şirket içi ağlarına (Site to Site) bağlar. Son kullanıcıların VPN tünellemesi (Point to Site) aracılığıyla Azure hizmetlerine bağlanmasına izin verir.
DNS management Route 53 Azure DNS Diğer Azure hizmetlerinizle aynı kimlik bilgileri, fatura ve destek sözleşmesini kullanarak DNS kayıtlarınızı yönetin.
  Route 53 Traffic Manager Alan adlarını barındıran ve kullanıcıları İnternet uygulamalarına yönlendiren, kullanıcı isteklerini veri merkezlerine bağlayan, uygulamalara giden trafiği yöneten ve otomatik yük devretme ile uygulama kullanılabilirliğini iyileştiren bir hizmet.
Dedicated network Direct Connect ExpressRoute Belirli bir konumdan bulut sağlayıcısına özel bir ağ bağlantısı kurar. (İnternet üzerinden değil.)
Load balancing Network Load Balancer Load Balancer Azure Load Balancer, 4. katmandaki yükü dengeler (TCP veya UDP).
  Application Load Balancer Application Gateway Application Gateway, 7. katmanın yük dengeleyicisidir. Yük dengeleme trafiği için dairesel denetimi, SSL sonlandırmasını ve çerez tabanlı oturum benzeşimini destekler.

Güvenlik, Kimlik ve Erişim

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Identity and Access Management (IAM) Azure Active Directory Veri güvenliği ve veri koruması sunarken kullanıcıların hizmetlere ve kaynaklara erişimini güvenli bir şekilde kontrol edebilmelerini sağlar. Kullanıcılar ve gruplar oluşturun, yönetin ve kaynaklara erişimi kontrol etmek için izinleri kullanın.
Identity and Access Management (IAM) Azure Role Based Access Control Rol tabanlı erişim denetimi (RBAC), Azure kaynaklarına kimlerin erişebileceğini, bu kaynaklarla neler yapabileceklerini ve hangi alanlara erişebileceklerini yönetmede yardımcı olur.
AWS Organizations Azure Subscription Management + Azure RBAC Birden fazla hesapla çalışmak için güvenlik politikası ve rol yönetimi.
Multi-Factor Authentication Multi-Factor Authentication Basit bir oturum açma işlemi için kullanıcı talebini karşılarken verilere ve uygulamalara erişimi koruyun.
AWS Directory Service Azure Active Directory Domain Services Windows Server Active Directory ile tamamen uyumlu, domain birleşimi, grup ilkesi, LDAP ve Kerberos/NTLM kimlik doğrulaması gibi yönetilen domain hizmetleri sağlar.
Cognito Azure Active Directory B2C Yüz milyonlarca kimliğe kadar ölçeklendirilebilen, tüketiciye yönelik uygulamalar için yüksek düzeyde erişilebilir, küresel, kimlik yönetimi hizmeti.
AWS Organizations Azure Policy Azure Policy, Azure’da ilkeler oluşturmak, atamak ve yönetmek için kullanılan bir hizmettir. Bu ilkeler kaynaklarınız üzerinde farklı kurallar ve etkiler uygular, böylece bu kaynaklar kurumsal standartlarınız ve yaptığınız SLA’ler ile uyumlu kalır.
AWS Organizations Management Groups Azure yönetim grupları aboneliklerin üzerinde bir kapsam düzeyi sağlar. Abonelikleri “yönetim grupları” olarak adlandırılan konteynerler halinde düzenler ve yönetim koşullarınızı yönetim gruplarına uygularsınız. Bir yönetim grubundaki tüm abonelikler, yönetim grubuna uygulanan koşulları otomatik olarak devralır. Yönetim grupları, ne tür abonelikleriniz olursa olsun, size büyük ölçekte kurumsal düzeyde yönetim sağlar.

Encryption

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Server-side encryption with Amazon S3 Key Management Service Azure Storage Service Encryption Verilerinizi korumanıza ve kurumsal güvenlik ve uyumluluk taahhütlerinizi yerine getirmenize yardımcı olur.
Key Management Service (KMS),
CloudHSM
Key Vault Güvenlik çözümü sağlar ve donanım güvenlik modüllerinde (HSM) depolanan şifreleme anahtarlarını yönetmek, oluşturmak ve denetlemek için bir yol sağlayarak diğer hizmetlerle birlikte çalışır.

Firewall

AWS Servisi Azure Servisi Description
Web Application Firewall Application Gateway – Web Application Firewall Web uygulamalarını yaygın web istismarlarından koruyan güvenlik duvarı.
Web Application Firewall Azure Firewall HTTP/S olmayan protokoller için gelen ağ koruması, tüm bağlantı noktaları ve protokoller için giden ağ düzeyinde koruma ve giden HTTP/S için uygulama düzeyinde koruma sağlar.

Güvenlik

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Inspector Security Center Uygulamaların güvenliğini ve uyumluluğunu artıran otomatik güvenlik değerlendirme hizmeti. Best practice’lerden faydalanarak güvenlik açıkları veya sapmalar için uygulamaları otomatik olarak değerlendirin.
Certificate Manager App Service Certificates available on the Portal Müşterilerin bulutta sorunsuz bir şekilde sertifika oluşturmalarına, yönetmelerine ve kullanmalarına olanak tanıyan hizmet.
GuardDuty Azure Advanced Threat Protection Şirket içi ve buluttaki gelişmiş saldırıları tespit edin ve araştırın.
AWS Artifact Service Trust Portal Bulut hizmetlerindeki denetim raporlarına, uyumluluk kılavuzlarına ve trust dökümanlarına erişim sağlar.
AWS Shield Azure DDos Protection Service Bulut hizmetlerine düzenlenen DDoS saldırılarına karşı koruma sağlar.

Depolama

Object storage

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Simple Storage Services (S3) Azure Blob storage Bulut uygulamaları, içerik dağıtımı, yedekleme, arşivleme, olağanüstü durum kurtarma ve büyük veri analizi gibi durumlar için nesne depolama hizmeti.

Sanal sunucu diskleri

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Elastic Block Store (EBS) Azure managed disks Yoğun I/O işlemleri için optimize edilmiş SSD depolama. Yüksek performanslı Azure sanal makine deposu olarak kullanılır.

Paylaşımlı dosyalar

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Elastic File System Azure Files Dosya sistemlerini hızlıca oluşturmak ve yapılandırmak ve ortak dosyaları paylaşıma açmak için basit bir arayüz sağlar. Ağ üzerinden dosyalara erişen geleneksel protokollerle kullanılabilir.

Arşiv ve yedekleme

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
S3 Infrequent Access (IA) Azure Storage cool tier Serin depolama, nadiren erişilen ve uzun ömürlü olan verileri depolamak için daha düşük maliyetli bir katmandır.
S3 Glacier Azure Storage archive access tier Arşiv depolama, hot ve cold depolamaya kıyasla en düşük depolama maliyeti ve daha yüksek veri alma maliyetine sahiptir.
AWS Backup Azure Backup Dosyaları ve klasörleri buluttan yedekleyin ve kurtarın. Veri kaybına karşı tesis dışı koruma sağlayın.

Hibrid depolama

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Storage Gateway StorSimple Şirket içi BT ortamlarını bulut depolama ile bütünleştirir. Veri yönetimi ve depolamayı otomatikleştirir, ayrıca olağanüstü durum kurtarmayı destekler.

Bulk data transfer

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
AWS Import/Export Disk Import/Export Büyük miktarda veri aktarmak için güvenli diskler ve cihazlar kullanan bir veri taşıma çözümü. Ayrıca taşıma sırasında veri koruması sağlar.
AWS Import/Export SnowballSnowball Edge,
Snowmobile
Azure Data Box Azure’a veya Azure’dan büyük miktarda veri aktarmak için güvenli veri depolama aygıtları kullanan petabyte – exabyte ölçeğinde veri taşıma çözümü.

Web uygulamaları

AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Elastic Beanstalk App Service Web uygulamalarını ve hizmetlerini dağıtmak ve ölçeklendirmek için kullanımı kolay hizmetler sunan yönetilen barındırma platformu.
API Gateway API Management API’ları harici ve dahili müşterilere yayınlamak için anahtar teslim çözüm.
CloudFront Azure Content Delivery Network Ses, video, uygulamalar, görüntüler ve diğer dosyaları sunan global bir içerik dağıtım ağı.
Global Accelerator Azure Front Door HTTP yük dengeleme ve route tabanlı yönlendirme kurallarını kullanarak dağıtılmış mikroservis mimarilerinizi tek bir global uygulamaya kolayca katın. API odaklı küresel eylemler ile ve Azure’da veya herhangi bir yerde backend mikroservislerinize bağımsız hata toleransı ile yeni bölgeler açmayı ve ölçeklendirmeyi otomatikleştirin.

Karışık

Hizmet Alanı AWS Servisi Azure Servisi Açıklama
Backend process logic AWS Step Functions Logic Apps Entegrasyonda karşılaşılan zorlukları azaltmak için hazır konektörleri kullanarak dağıtılmış uygulamalar oluşturmak için kullanılan bulut teknolojisi. Uygulamaları, verileri ve cihazları şirket içinde veya bulutta bağlayın.
Enterprise application services Amazon WorkMail,
Amazon WorkDocs
Office 365 Bulutta iletişim, e-posta, belge yönetimi sağlayan ve çok çeşitli cihazlarda kullanılabilen tam entegre bulut hizmeti.
Gaming GameLift,
GameSparks
PlayFab Özel oyun sunucularını barındırmak için yönetilen hizmetler.
Media transcoding Elastic Transcoder Media Services Çeşitli kod dönüştürme teknolojileri de dahil olmak üzere yayın kalitesinde video akışı hizmetleri sunan hizmetler.
Workflow Simple Workflow Service (SWF) Logic Apps İster şirket içi ister bulut üzerinde uygulamaları, verileri ve cihazları herhangi bir yere bağlamak için kullanılan, SaaS’lerin büyük ekosistemi ve bulut tabanlı konektörler için sunucusuz teknoloji.
Hybrid Outposts Azure Stack Azure Stack, şirketinizde veya servis sağlayıcınızın veri merkezinde Azure hizmetlerini çalıştırmanıza olanak tanıyan karma bulut platformudur. Bir geliştirici olarak, Azure Stack üzerinde uygulamalar oluşturabilirsiniz. Daha sonra bunları Azure Stack veya Azure’a dağıtabilir veya Azure Stack ile Azure arasındaki bağlantıdan yararlanan gerçek anlamda karma uygulamalar oluşturabilirsiniz.

Azure’da yeniyseniz, Microsoft Learn‘deki etkileşimli Core Cloud Services – Introduction to Azure modülüne giriş kursuna göz atabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir