Veri Tabanı Yönetim Sistemi (Dbms) ve İlişkisel Veri Tabanı (Rdbms) Ne Demektir?

Veri Tabanı Nedir? Veri tabanı, birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alandır. Bu veriler kişiler için bir Excel dosyası içinde saklanılabilirken, büyük kurumlar için gerçek zamanlı operasyonel verilerin girildiği büyük veri tabanları … Read More